DMCA.com Protection Status

Radhika Lyrics Tillu Square 2024

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

Radhika Lyrics Tillu Square 2024

Radhika Song Lyrics penned by Kasarla Shyam, music composed & sung by Ram Miriyala from the Telugu movie ‘(Tillu)²‘

“Radhika Lyrics Tillu Square 2024” Song Info

Radhika Song Credits TILLU Square Cinema Release Date – 09 February 2024
Director Mallik Ram
Producer Suryadevara Naga Vamsi
Singer Ram Miriyala
Music Ram Miriyala
Lyrics Kasarla Shyam
Star Cast Siddhu, Anupama Parameswaran
Video Label Aditya Music India

Radhika Lyrics Tillu Square 2024

Radhika Song Lyrics in Telugu

[చెప్పు రాధిక ఏం కావాలో నీకు, నేను నీకు ఎలా సహాయపడగలుగుతాను రాధిక, ఈసారి నా కొంప ఎట్ల ముంచబోతున్నావు రాధిక, చెప్పు.
రాధిక ఎవరు? నా పేరు రాధిక కాదు. నా పేరు లిల్లి.
నీ పేరు లిల్లీ ఏమో గాని, నువ్వు మనిషివైతే 100% రాధికవి నువ్వు.
ఒక రాధిక జాతికి సంబంధించిన ఆడపడుచువి నువ్వు.
మీరందరు కూడా ఒక రాధిక ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీల స్టూడెంట్స్ మీరు.
ఆ కాలేజీ ఈడుండదది, ఆడెన్నో గుట్టమీదుంటదది. ఆ గుట్ట మీద లైనుగా రాధికలందరు నిల్చొని ఇట్ల బైనాక్యూలర్ తీసుకొని చూస్తుంటరు.
టిల్లులాంటి లప్పగాళ్ళు ఏడున్నరు, ఎవన్ని హౌలాగాళ్ళను చేద్దామని చెప్పి.]

[చానా పెద్ద కాలేజీ అంటగా మీది. నేను పోయినసారి మీ సూపర్ సీనియర్ ఒకామెను కలిసిన, రాధిక..!
చానా బాగా రాగ్గింగ్ చేసింది నన్ను, చానా ఎంజాయ్ చేసిన నేను. ఇప్పటికి మాట్లాడుకుంటుర్రు దాని గురించి.]

[టిల్లుగాడు ఉన్నన్ని రోజులు రాధిక ఉంటది. ఒక లైలా మజును, ఒక రోమియో జూలియట్… ఒక టిల్లు రాధిక.
దాంట్లే ఇద్దరు చచ్చిపోతరు. ఈడ నేనొక్కన్నే సంక నాకుత. చెప్పు రాధిక, ఏంగావాలె నీకు.!!]

రాధిక రాధిక, రాధిక రాధిక
ముందుక ఎనకక కిందికా మీదికా
రాధిక రాధిక… రాధిక రాధిక
ముంచక తేల్చక… ఆటలేందే ఇక

కాటుక కళ్లతోటి కాటే వేసావే
నువ్వు సూటిగా చూసి
దిల్లు టైటే చేసావే, భళా భళా
మంత్రాలేవో ఏసీ హ్యాకే చేసావే
డెలికేటు మైండు మొత్తం బ్లాకే చేసావే

చక్కర్లు కొడుతున్నానే కుక్కపిల్ల లాగా
నువ్వేసే బిస్కెట్లకు మరిగానే బాగా
చాక్లెటు గుంజుకున్న సంటిపోరన్లాగా
నన్నేడిపిస్తున్నావే గిల్ల గిల్ల కొట్టుకోగా

నీ రింగుల జుట్టు చూసి పడిపోయానే
నీ బొంగులో మాటలిని పడిపోయానే
రంగుల కొంగు తాకి పడిపోయానే
నీ గాలి సోకితేనే సచ్చిపోయానే, హా

రాధిక రాధిక… రాధిక రాధిక
ముందుకా ఎనకకా, కిందికా మీదికా
రాధిక రాధిక రాధిక రాధిక
ముంచక తేల్చక… ఆటలెందే ఇక

హ, బేబీ అంటూ పిలిచి
బతుకు దోబీ ఘాటు చేసావే
డార్లింగ్ అంటూ గోకి
గుండెల్లో బోరింగు దింపేసినావే

పతంగిలా పైకి లేపి
మధ్యలో మాంజ కొసేసినావే
బలికా, బకరాని చేసి
పోషమ్మ గుడి కాడ ఇడిసేసినావే

అరెరె, నీ రింగుల జుట్టు చూసి పడిపోయానే, ఆహ
నీ బొంగులో మాటలిని పడిపోయానే, ఏయ్
రంగుల కొంగు తాకి పడిపోయానే, ఆహ
నీ గాలి సోకితేనే సచ్చిపోయానే

రాధిక రాధిక రాధిక రాధిక
ముందుకా ఎనకకా కిందికా మీదికా
రాధిక రాధిక, రాధిక రాధిక
ముంచక తేల్చక… ఆటలెందే ఇక

రాధిక రాధిక రాధిక రాధిక
ముందుకా ఎనకకా కిందికా మీదికా
రాధిక రాధిక రాధిక రాధిక
ముంచక తేల్చక… ఆటలెందే ఇక

Radhika Song Lyrics in English

Radhika Radhika, Radhika Radhika
Mundhuka Enakaka, Kindhika Meedhika
Radhika Radhika, Radhika Radhika
Munchaka Telchaka Aatalendhe Ika

Kaatuka Kallathoti Kaate Vesaave
Nuvvu Sootiga Choosi
Dillu Tight Ye Chesaave, Bhala Bhala
Mantraalevo, Yesi Hack Chesaave
Delicate MindU Mottham Block Ye Chesaave

Chakkarlu Koduthunnaane KukkapillaLaaga
Nuvvese BiscuitLaku Marigaane Baagaa
ChocolateU Gunjukunna Santipornlaagaa
Nannedipisthunnaave Gilla Gilla Kottukogaa

Nee Gingula Juttu Choosi Padipoyaane
Nee Bongulo Maatalini Padipoyaane
Rangula Kongu Thaaki Padipoyaane
Nee Gaali Sokithene Sachhipoyaane, Haa

Radhika Radhika, Radhika Radhika
Mundhuka Enakaka, Kindhika Meedhika
Radhika Radhika, Radhika Radhika
Munchaka Telchaka Aatalendhe Ika

Ha, Baby Antu Pilichi
Bathuku Dhobi Ghaatu Chesaave
Darling Antu Goki
Gundello Boring Dimpesinaave

Pathangilaa Paiki Lepi
Madhyalo Maanja Kosesinaave
Balikaa, Bakaraani Chesi
Poshamma Gudi Kaada Idisesinaave

Arere, Nee Ringula Juttu Choosi
Padipoyaane, Aaha
Nee Bongulo Maatalini Padipoyaane, Aey
Rangua Kongu Thaaki Padipoyaane, Aaha
Nee Gaali Sokithene Sachipoyaane

Radhika Radhika, Radhika Radhika
Mundhuka Enakaka, Kindhika Meedhika
Radhika Radhika, Radhika Radhika
Munchaka Telchaka Aatalendhe Ika ||2||

Watch Radhika Lyrical Video Song – Tillu Square 2024

TILLU Square Movie Additional Information:

TILLU SquareA Journey of Laughter, Mystery, and Intrigue

In the bustling world of cinema, where genres often blend and narratives intertwine, TILLU Square stands out as a delightful concoction of comedy, drama, and suspense. Directed by the talented Mallik Ram, this film takes us on a rollercoaster ride through the life of its enigmatic protagonist, Tillu.

Plot Summary:

Tillu, portrayed by the charismatic Sidhu Jonnalagadda, is a man whose life takes an unexpected turn when a mysterious murder disrupts his routine existence. Plunged into a perilous journey of discovery and danger, Tillu becomes entangled in a web of secrets and intrigue. As he unravels the truth behind the murder, he discovers that nothing is as it seems. The film keeps viewers guessing, laughing, and on the edge of their seats throughout its 2-hour and 27-minute runtime.

Key Characters:

  1. Anupama Parameswaran as Lilly Josef: A sizzling and alluring character who adds depth to the narrative.
  2. Raj Tirandasu as Jonathan: A pivotal role intertwined with Tillu’s journey.
  3. Sidhu Jonnalagadda as Tillu: The heart and soul of the film, Sidhu brings Tillu to life with his performance.

Review:

TILLU Square is a hilarious sequel and an entertaining crime comedy franchise. It seamlessly continues the story of DJ Tillu, drawing us back into the world of humor, suspense, and unexpected twists. Callbacks to the first part and a recap at the beginning ensure that fans of the original won’t be disappointed. The film’s scope expands as Indian agents join the fray to nab an international criminal, but Tillu’s signature style ensures that comedy remains at the forefront. Anupama Parameswaran sizzles on screen, and Sidhu Jonnalagadda’s portrayal of Tillu cements his status as a star in Telugu cinema.

The film cleverly balances crime and comedy, making it one of the better sequels. The audience’s laughter echoes in the theater, and Anupama Parameswaran follows in the footsteps of Tripti Damri as the national crush. With well-crafted humor, memorable characters, and unexpected plot twists, TILLU Square promises an entertaining cinematic experience.

Whether you’re a fan of crime comedies or simply seeking a good laugh, don’t miss this sequel—it’s a laugh riot from start to finish!

Sharing Is Caring:

Leave a comment